Vervangende onderwijs activiteiten

Indien een leerling om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan een georganiseerde onderwijsactiviteit, bijvoorbeeld gymnastiek, deelname aan een schoolkamp of schoolreis, wordt op school een bij het kind passende taak georganiseerd. Ouders melden schriftelijk aan de leerkracht of schoolleiding waarom hun kind niet aan een bepaalde activiteit kan deelnemen. De directie zal zonodig een gesprek met de desbetreffende ouder voeren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.