Vervanging bij ziekte leerkrachten

Als een leerkracht door ziekte of om een andere reden niet aanwezig kan zijn proberen we een invalkracht te vinden. De SKSWW heeft een invallers-pool waardoor er veel dagen vervangen kunnen worden door vaste invallers. Er wordt altijd eerst een beroep gedaan op de invallers-pool van de SKSWW. Hierna wordt er gezocht binnen het netwerk van de school.

Soms komt het voor dat alle invallers bezet zijn, dat is lastig. Wij zullen daardoor genoodzaakt zijn met eigen personeel te schuiven, en eventueel groepen moeten combineren. In het geval dat er geen invallers zijn en het moeizaam is om groepen samen te voegen wordt gekeken of de directie, de leerkrachten die belast zijn met interne begeleiding en remedial teaching, ingezet kunnen worden voor de vervanging van de zieke leerkracht. Ook is het mogelijk dat wij vierdejaars studenten, indien aanwezig inzetten om te groep te vervangen (met toezicht van een aangewezen personeelslid).

Wij proberen te voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien al deze maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden, zullen wij groepen leerlingen bij toerbeurt naar huis moeten sturen. De kinderen krijgen in zo’n situatie altijd een briefje mee. Kinderen waarvoor thuis geen opvang is, worden op school opgevangen.

Er zal nauwkeurig worden bijgehouden welke groep/ wanneer naar huis is gestuurd. Voor een eventueel volgend ziektegeval zonder vervanging, stellen wij een schema op. Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de kinderen, die de volgende dag geen school zullen hebben, een brief mee naar huis waarin dit gemeld wordt. Indien reeds te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren, worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.